Trang Chủ Sự Kiện Trăng Lung linh

Sự Kiện Trăng Lung linh

25-08-2023

 NỘI DUNG SỰ KIỆN

Thời gian diễn ra : Từ 00h00 ngày 26/08/2023

I.Đua Top Sự Kiện Trăng Lung Linh

Thời Gian đua top sự kiện:

 

Đua Top tính tất cả máy chủ
Trao giải lúc 0h00 ngày 10,20,30 hàng tháng Thời gian đua top Ngày Tổng kết xếp hạng
Lần 1 ngày 30-31 -> Hết ngày 09 0h00 ngày 10
Lần 2 Từ ngày 10 -> Hết ngày 19 0h00 ngày 20
Lần 3 Từ ngày 20 -> Hết ngày 29 0h00 ngày 30

Cách Kiếm Điểm:

 

Sử dụng  
1 Trăng Lung Linh 1 điểm top
100 Bánh thập cẩm 1 điểm top
1000 Bánh đậu xanh 1 điểm top

 

Phần Thưởng:

Vật Phẩm ( Không Khóa) Top1 Top2 Top3 Top4 Top5
Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp 2 1 1 1 1
Lệnh Bài Kỹ Năng [Xuyên Vân Phá Không] 3 2 1 1 1
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 3 2 2 1 1
Tiền Xu 1000 500 400 200 100

 

 

Chọn Evnet Mới

chọn xem top hoặc nhận thưởng top

 

II.Sự Kiện Trăng Lung linh

Vật phẩm

Mô tả

Bột mì

Nguồn gốc: Tham gia hoạt động nhận được - Nhận Tích Lũy Nạp Hằng Ngày

Chức năng: Ghép Bánh đậu xanh - Bánh thập cẩm

Đậu xanh

Nguồn gốc:  Tham gia hoạt động nhận được - Nhận Tích Lũy Nạp Hằng Ngày

Chức năng: Ghép Bánh đậu xanh - Bánh thập cẩm

 

Trứng gà

 

Nguồn gốc: Tham gia hoạt động nhận được - Nhận Tích Lũy Nạp Hằng Ngày

Chức năng: Ghép Bánh đậu xanh - Bánh thập cẩm

 

Bánh đậu xanh

 

Nguồn gốc: 1 Bột mì + 1 Đậu xanh + Trứng + 1 Kim Nguyên Bảo ( Tiểu)

Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng giá trị

Bánh thập cẩm

Nguồn gốc: 

[1 Bánh thập cẩm( Khóa/ Không khóa)] = 1 Bột + 1 Đậu + 1 Trứng + 1 Tiền xu ( Khóa/ Không khóa)


Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng giá trị

Trăng Lung Linh

Nguồn gốc:  Tích lũy thẻ nạp hằng ngày
Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng giá trị

Rương Lệnh Bài Siêu Cấp

Nguồn gốc:  Quà nạp Tân Thủ - Sử dụng Bánh Thập Cẩm - Đua Top Sự Kiện Trăng Lung Linh

Chức năng: Mở Ngẫu nhiên 1 trong 7 vật phẩm

Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp
Tín Vật Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Thú Cưng Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp
Lệnh Bài Kỹ Năng [Tốc Biến]
Lệnh Bài Hộ Pháp Siêu Cấp

 

Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp

Nguồn gốc:  Sử dụng Trăng Lung Linh - Đua Top Sự Kiện Trăng Lung Linh

Chức năng: Đổi 2 lệnh bài không dùng thành 1 lệnh bài ( khóa)

Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp
Tín Vật Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Thú Cưng Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp
Lệnh Bài Kỹ Năng [Tốc Biến]
Lệnh Bài Hộ Pháp Siêu Cấp

 

Lệnh Bài Kỹ Năng [Xuyên Vân Phá Không]

Nguồn gốc:  Đua Top Sự Kiện Trăng Lung Linh  - Sử dụng Bánh thập cẩm có tỉ lệ trúng

Chức năng: Chức năng: Nâng cấp Kỹ Năng [Xuyên Vân Phá Không]

II.1 Cách thu thập nguyên liệu

Hoạt động

Vật Phẩm

Truy Nã

Nhận được 30 Trứng gà/ 1 nhiệm vụ thành công

Tiêu Dao Cốc

Nhận được 50 Bột mì / 1 ải thành công

Bạch Hổ Đường

Nhận được 50 Bột mì / Ải thành công

Tống Kim

3000 điểm tích lũy - 15 Bột mì + Đậu xanh + Trứng gà

5000 điểm tích lũy - 20 Bột mì + Đậu xanh + Trứng gà

10000 điểm tích lũy - 50 Bột mì + Đậu xanh + Trứng gà

TOP Tống Kim

TOP 1 : 150 Bột mì + Đậu xanh + Trứng gà

TOP 2 : 100 Bột mì + Đậu xanh + Trứng gà

TOP 3 : 50 Bột mì + Đậu xanh + Trứng gà

Thi Đấu Loạn Phái

Quán Quân : 500 Bột mì + Đậu xanh + Trứng gà

Á Quân : 400 Bột mì + Đậu xanh + Trứng gà

Tứ Cường : 300 Bột mì + Đậu xanh + Trứng gà

Bát Cường : 200 Bột mì + Đậu xanh + Trứng gà

Vòng 16 : 100 Bột mì + Đậu xanh + Trứng gà

Tích lũy Nạp trong ngày

Thêm Nguyên Liệu Event số lượng 3 loại Bột mì + Đậu xanh + Trứng gà 

100k 100
200k 200
500k 500
1000k 1000
2000k 2000
3000k 3000
4000k 4000
5000k 10000

II.2 Cách thức nhận Bánh đậu xanh

Các huynh đệ tham gia hoạt động chọn theo hình hướng dẫn sau đây :

Chọn [ Ghép Event ] 

1 Bánh đậu xanh = 1 Bột + 1 Đậu + 1 Trứng + 1 KNB Tiểu

 

Phần Thưởng khi sử dụng Bánh đậu xanh
Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng
Kinh Nghiệm 1-4 (tỷ)
Lệnh Bài Chiến Công 1-3
Tinh Thạch [Cấp 4] 1-3
Lệnh Bài Trang Bị 1-5
Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa 1-4
Rương Bí Tịch 180 2-5
Rương Trang Bị Ngựa 10-40
[Mảnh Ghép]Mặt Nạ 5-25
Dị Dung Thạch 5-25
Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn 100-300
Thần Khí Bảo Châu 100-300
Ấn Ký Tín Vật 100-300
Mảnh Già Lam Kinh 100-300
Rương Kỹ Năng Max 180 Tùy Chọn 1

 

II.3 Cách thức nhận Bánh thập cẩm

Các huynh đệ tham gia hoạt động chọn theo hình sau đây :

Chọn [ Ghép Event ] 

[1 Bánh thập cẩm( Khóa/ Không khóa)] = 1 Bột + 1 Đậu + 1 Trứng + 1 Tiền xu ( Khóa/ Không khóa)

 

 

Phần Thưởng khi sử dụng Bánh thập cẩm
Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng
Kinh Nghiệm 15-30 (tỷ)
Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa 5-10
Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn 500-1500
Thần Khí Bảo Châu 500-1500
Ấn Ký Tín Vật 500-1500
Mảnh Già Lam Kinh 500-1500
Linh Hồn Thú Cưng 300-700
Mảnh Ghép Vũ Khí 10-20
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 10-20
[Mảnh Ghép]Mặt Nạ 10-100
Dị Dung Thạch 10-100
Linh Tê Ngọc 1-2
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp 5-15
Rương Trang Bị Đồng Hành(4-5-6) 1
Rương Thần Sa 1-6 dòng 1
Trấn Hồn Thạch - Theo Phái 1-10
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 1

 

 

II.4 Cách thức nhận Trăng Lung Linh

Thu Thập Trăng Lung Linh
Tích lũy Nạp trong ngày

Trăng Lung Linh

(Khóa)

Thêm  3 loại Bột mì + Đậu xanh + Trứng gà 

100k 3 100
200k 3 200
500k 4 500
1000k 5 1000
2000k 6 2000
3000k 7 3000
4000k 8 4000
5000k 10 10000

   

 

 

Phần thưởng Trăng Lung Linh
Vật phẩm ngẫu nhiên khi sử dụng Trăng Lung Linh(Không khóa) Số lượng
Linh Tê Ngọc 1-5
Bùa Bảo Toàn Vũ Khí 1
Tiền Du Long (Khóa) 10-100
Rương Thần Sa 1-6 dòng 1
Lệnh Bài Phi Phong Thần Thoại 1
Trấn Hồn Thạch - Theo Phái 50-500
Kinh Nghiệm 10-200 (tỷ)
Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp 1
Lệnh Bài Kỹ Năng [Xuyên Vân Phá Không] 1

Lưu ý: 

- Phần thưởng khóa hoặc không khóa phụ thuộc vào Bánh thập cẩm Khóa hoặc Không khóa

- Sử dụng Bánh thập cẩm Không Khóa nhận thẻ Tích Lũy Sự Kiện Không khóa

- Sử dụng Bánh thập cẩm Khóa nhận thẻ Tích Lũy Sự Kiện Khóa

-Lăng Vân Thạch  nhận từ tích lũy nạp ngày là Không Khóa

-Trăng Lung Linh nhận từ tích lũy nạp ngày là Khóa mở ra vật phẩm Không Khóa ( chỉ có Tiền Du Long Là Khóa)

- Đá trấn hồn thạch sẽ theo hệ phái nhân vật khi đang sử dụng Event , vui lòng chọn đúng phái cần nhận Đá trấn hồn thạch 

- Cần 15 ô trống để sử dụng event và nhận thưởng

- Mọi thắc mắc các bạn vui lòng inbox Fanpage để được hỗ trợ