Trang Chủ Vũ Khí Thần Sa

Vũ Khí Thần Sa

25-05-2017

 

                                                                                                                         

Danh Hiệu Vũ khí Thần Sa 7 Dòng

I.NPC liên quan.

 • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Long Truyền Thôn

II.Cách sở hữu thần sa.

Có thể mua tại NPC Cửa Hàng - Long Truyền Thôn

Giá: 200 Thần sa - vô hạ dẫn

Yêu cầu: Danh vọng vũ khí tần lăng cấp 3 (Có được khi sử dụng hòa thị bích)

III.Các dòng kỹ năng thần sa.

 • Mỗi dòng thần sa đều sẽ mức điểm tối đa và tối thiểu các bạn cần lưu ý

Option thần sa

Thông số

Chỉ số tối thiểu

Chỉ số tối đa

Dòng 1 Sinh lực tối đa 10% 100%
Dòng 2 Phát huy lực tấn công cơ bản 5% 20%
Dòng 3 Vật công ngoại điểm 500 2000
Vật công nội điểm 500 2000
Dòng 4 Vật công ngoại % 20 120
Vật công nội % 20 120
Dòng 5 Chí mạng 1 500
Dòng 6 Tấn công khi đánh chí mạng % 1% 50%
Dòng 7 Phát huy lực tấn công kỹ năng % 1% 10%

IV.Nguyên liệu nâng cấp.

Hoạt Động Thu Thập: Thần sa - vô hạ dẫn: Hoạt Động Rương Phú Quý , Sự kiện [Trồng Cây] , Hệ Thống BOSS , [EVENT] Ingame

Hoạt Động Thu Thập: Mảnh ghép vũ khí: Hoạt Động Rương Phú Quý , Hệ Thống BOSS , [EVENT] Ingame

                    Option Thần Sa

Tiền Xu

Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp

Thần sa - vô hạ dẫn

Mảnh ghép vũ khí

  

 Lệnh Bài Vũ Khí Thần Thoại   Tỷ lệ Thành Công
Nâng Thần Sa 1 Dòng 5 0 50 50 0 70%
Nâng Thần Sa 2 Dòng 5 0 100 100 0 40%
Nâng Thần Sa 3 Dòng 5 0 150 150 0 15%
Nâng Thần Sa 4 Dòng 5 0 200 200 0 10%
Nâng Thần Sa 5 Dòng 50 200 1000 1000 0 10%
Nâng Thần Sa 6 Dòng 50 500 2000 2000 0 10%
Nâng Thần Sa 7 Dòng 50 1000 2000 2000 1 5%

LƯU Ý : KHI NÂNG CẤP THẦN SA 5-6-7 DÒNG KHÔNG SỬ DỤNG BÙA BẢO TOÀN VŨ KHÍ KHI NÂNG CẤP THẤT BẠI SẼ BỊ HẠ 1 CẤP

V. Nguyên liệu tẩy chỉ số

 • Áp dụng cho thần sa 1-4 dòng
 

Thần sa - vô hạ dẫn

Mảnh ghép vũ khí

Tiền xu

Số nguyên liệu 20 20 5
 • Áp dụng cho thần sa 5-6-7 dòng
 

Thần sa - vô hạ dẫn

Mảnh ghép vũ khí

Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp

  Tiền xu   

 

Số nguyên liệu 50 50 10 10

 

VI. Đổi vũ khí

 

 

Tiền Xu

Tỷ lệ thành công
Vũ Khí Thần Sa 0 Dòng 10 100%
Vũ Khí Thần Sa 1 Dòng 20 100%
Vũ Khí Thần Sa 2 Dòng 50 100%
Vũ Khí Thần Sa 3 Dòng 100 100%
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng 200 100%
Vũ Khí Thần Sa 5 Dòng 250 100%
Vũ Khí Thần Sa 6 Dòng 300 100%
Vũ Khí Thần Sa 7 Dòng 500 100%

 

VII. Lệnh bài nâng cấp thần sa siêu cấp

Sử dụng Lệnh bài nâng cấp thần sa siêu cấp 100% thành công khi nâng cấp Vũ khí thần sa 5 6 7

Lưu Ý: 

 • KHI NÂNG CẤP THẦN SA 5-6-7 DÒNG SỬ DỤNG Lệnh bài nâng cấp thần sa siêu cấp  100% thành công
 • KHI NÂNG CẤP THẦN SA 5-6-7 DÒNG KHÔNG SỬ DỤNG BÙA BẢO TOÀN VŨ KHÍ KHI NÂNG CẤP THẤT BẠI SẼ BỊ HẠ 1 CẤP
 • Khi thay đổi từ vũ khí này sang vũ khí khác chỉ số dòng sẽ giữ nguyên , chỉ số dòng vật công ngoại ( nội ) sẽ thay đổi : 310% - 340%
 • Nâng cấp thần sa thất bại sẽ không bị hạ cấp chỉ mất nguyên liệu nâng cấp áp dụng từ 1 dòng tới 4 dòng
 • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp
 • Tẩy chỉ số sẽ tẩy tất cả các dòng đang có tại thần sa
 • Các nhân sĩ hãy chú ý [Chỉ số tối đa] và [Chỉ số tối thiểu] để nâng cấp được vũ khí mạnh nhất
 • Các nguyên liệu được thu thập thông qua các hoạt đông ingame